JEDEN Z BUDYNKÓW SZKOLNYCH – DAWNY DWÓR


pałac

DYREKTOR SZKOŁY:  mgr ZBIGNIEW PAWŁOWSKI


Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” – www.spsm.edu.pl 

PATRONAT NAD SZKOŁĄ SPRAWUJE KRAKÓW AIRPORT