NOWY BUDYNEK SZKOLNY

 DYREKTOR SZKOŁY:  mgr ZBIGNIEW PAWŁOWSKI


Pragniemy złożyć wszystkim pedagogom oraz pracownikom szkoły serdeczne podziękowania za ich dydaktyczny oraz wychowawczy trud.
 Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia. Życzymy Państwu, aby niełatwa misja pedagoga i wychowawcy przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość. Aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów.

Rada Rodziców przy SP w Morawicy


Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” – www.spsm.edu.pl 

PATRONAT NAD SZKOŁĄ SPRAWUJE KRAKÓW AIRPORT