Wrz 02

Przywóz dzieci do szkoły

Ze względu na brak „pasów” na jezdni:

Dowóz dzieci do szkoły:
z Chrosnej z pętli autobusowej (Krzemionki) o 7:30,

z Morawicy (pętla autobusowa) o 7:45,

Odwóz do domu:
poniedziałek 12:45,
wtorek 13:40,
środa 13:40,
czwartek 12:45,
piątek 12:45.