Apel o bezpieczeństwie

29 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu na temat bezpieczeństwa. Szóstoklasiści wraz z nauczycielem wychowania fizycznego p. Michałem Krzyżakiem przygotowali przedstawienie na temat różnych zagrożeń, które można napotkać każdego dnia w miejscach, w których najczęściej każdy z nas przebywa, takie jak: szkoła, droga do szkoły, dom. Dyrektor szkoły p. Zbigniew Pawłowski pokreślił wagę bezpiecznego zachowywania się uczniów podczas zajęć szkolnych i poza nimi oraz przypomniał, że należy  wyeliminować wszelkie naganne zachowania – agresję fizyczną i słowną.
Klasa VI

Comments are closed.