Apel o Ojcu Świętym Janie Pawle II

 

Dnia 8 kwietnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji jedenastej rocznicy jego śmierci. Na początku apelu obejrzeliśmy krótką prezentację przybliżającą postać tego wielkiego Polaka, a następnie uczniowie klasy IV przypomnieli w skrócie, jak wiele uczynił papież Polak dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Niektóre uczennice klasy VI należące do szkolnego chóru zaśpiewały kilka pieśni związanych z naszym świętym. Dokładnie dnia 8 kwietnia jedenaście lat temu odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II. Pamiętając więc o tym ważnym wydarzeniu, chcemy poprzez ten apel wyrazić wdzięczność Papieżowi za posługę Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary, nadziei i miłości współczesnemu światu nękanemu przez wojny i niesprawiedliwość oraz za to, że tak kochał dzieci i młodzież. Pragniemy, aby pozostał na zawsze w naszych sercach i naszych umysłach. Za apel odpowiedzialna była siostra Agnia – Elżbieta Grzegorczyk, a okolicznościową dekorację przygotowała pani Małgorzata Cygan. /s.Agnia/

 

 

Comments are closed.