Lis 10

Uroczystości 13 listopada

Organizacja dnia 13 listopada 2018 r:
-1 i 2 godzina lekcyjna wg planu lekcji,
-9.40 -początek uroczystości (apel, bieg na 1918 m, rozgrywki w historycznych grach planszowych, układanie puzzli, dyktando niepodległościowe, uroczyste sadzenie drzew),
-ok 13.00-zakończenie uroczystości, uczniowie wracają do klas na lekcje wg podziału godzin.

Lis 09

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.
Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestię profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.
Pamiętajmy, że odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością. Odmowa poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia najmłodszych.
Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.
Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Państwa podopiecznych podjęli dialog z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami uczniów na temat szczepień ochronnych. Powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć” staje się bowiem obecnie niezwykle aktualne.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                                     Główny Inspektor Sanitarny

Paź 07

Wolontariat

W minionym tygodniu pracę rozpoczęło Szkolne Koło Wolontariatu. W tym roku w Kole pracuje wielu wolontariuszy, którzy chcą pomagać potrzebującym. Pierwszą akcją, w którą się angażujemy jest pomoc 15 letniemu Łukaszowi, który mimo porażenia mózgowego próbuje żyć aktywnie. Największą potrzebą Łukasza jest trójkołowy rower stacjonarny, który przyczyni się do jeszcze bardziej skutecznej rehabilitacji. Dlatego też, członkowie Koła rozprowadzają cegiełki – pomoce naukowe. Informacje o całej akcji można znaleźć na gazetkach szkolnych, na wszystkich piętach szkoły./J. Puc/

Paź 07

Wybory SU

W dniu 3 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą oraz debatą, na której kandydaci mogli przedstawić się wszystkim uczniom klas IV-VIII. W dalszej części debaty kandydaci odpowiadali na wiele trudnych pytań kierowanych z sali. Ostatecznie w wyniku wyborów przewodniczącą Szkoły, ponownie, została Julia Lalik a jej zastępczyniami Wiktoria Bator oraz Karolina Grzegórzkiewicz. Wszystkie są uczennicami klasy VIII. Opiekunem został pan Jakub Puc.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

Wrz 11

Otwarcie nowego budynku

To, co dziś jest rzeczywistością,
wczoraj było nierealnym marzeniem”
 (Paulo Coelho)

Otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. M. Medweckiego w Morawicy

3 września 2018 roku spełniły się marzenia mieszkańców miejscowości Morawicy. To właśnie tego dnia otwarto nowy budynek szkoły, o który zabiegano od lat.
Uroczystość otwarcia i inauguracji roku szkolnego rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła, której przewodniczył ksiądz proboszcz Władysław Palmowski. Po poświęceniu krzyży przeznaczonych do zawieszenia w salach lekcyjnych, głos zabrali: Wójt Gminy Liszki pan Paweł Miś, absolwent szkoły ks. Krzysztof Dyrek oraz pani Zuzanna Kurtyka, żona zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN Janusza Kurtyki.
Następnie zaproszeni goście, uczniowie z rodzicami oraz nauczyciele udali się do nowego budynku. Po przecięciu wstęgi, na sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna. Po występie Zespołu Pieśni i tańca „Ziemia Lisiecka” głos zabrała pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, która gratulowała mieszkańcom i samorządowi zrealizowania wspaniałej inwestycji. Swoje przemówienia wygłosili również Przewodniczący Rady Gminy pan Z. Kaczor oraz emerytowana nauczycielka i była sołtys Morawicy pani H. Kitlińska. Ostatnim punktem programu był występ uczniów, którzy programie artystycznym odwołali się do 200-letniej tradycji szkoły.
Na zakończenie Dyrektor SP w Morawicy pan Zbigniew Pawłowski podziękował wszystkim zgromadzonym, szczególnie zaś tym, którzy przez wiele lat czynili starania o wybudowanie nowoczesnego budynku szkoły. Wspomniał o powołaniu Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, dobrowolnym opodatkowaniu mieszkańców Morawicy, a także o sprzedaży mienia wiejskiego, dzięki któremu uzyskano kwotę 3 mln złotych.
Po ponad 30. latach udało się oddać do użytku nowoczesny budynek szkolny. Pragniemy podziękować wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie i pracę na rzecz tej inwestycji:
Paniom: Janinie Greli, Stanisławie Zduniewicz, Genowefie Burmistrz, byłym Dyrektorom SP Morawica, które rozpoczęły starania o nowy budynek;
Księdzu proboszczowi Władysławowi Palmowskiemu, który przyczynił się do ofiarowania działki parafialnej pod zabudowę szkoły oraz od 2003 roku czynnie zabiegał o budowę szkoły;
Panu Wójtowi Gminy Liszki, Pawłowi Misiowi, panu Przewodniczącemu Rady Gminy Zbigniewowi Kaczorowi, panu Januszowi Fajto za starania ze strony Gminy Liszki o wykonanie projektu i realizację inwestycji;
Generalnemu wykonawcy, firmie WAZ (Jan WAZ – zakład ogólnobudowlany) za wykonanie nowoczesnego budynku dla uczniów Morawicy.
Jako społeczność szkolna składamy szczególne podziękowania panu Dyrektorowi Zbigniewowi Pawłowskiemu za doprowadzenie tego ogromnego przedsięwzięcia do końca, za spełnienie marzeń wszystkich mieszkańców Morawicy. Dziękujemy! /A. Sobol/

Wrz 08

Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/19

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19:
12.09.2018, 28.11.2018, 30.01.2019, 20.03.2019, 08.05.2019.

  • Dni ustawowo wolne od pracy: 1.11.2018, 11.11.2018,
    25-26.12.2018, 1.01.2019, 6.01.2019, 21.04.2019, 1.05.2019, 3.05.2019, 20.06.2019.
  • Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
  • Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 r.
  • Egzamin ósmoklasisty – 15-17 kwietnia 2019 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
  • Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Wrz 02

Przywóz dzieci do szkoły

Ze względu na brak „pasów” na jezdni:

Dowóz dzieci do szkoły:
z Chrosnej z pętli autobusowej (Krzemionki) o 7:30,

z Morawicy (pętla autobusowa) o 7:45,

Odwóz do domu:
poniedziałek 12:45,
wtorek 13:40,
środa 13:40,
czwartek 12:45,
piątek 12:45.

Sie 30

Bezpłatna komunikacja dla uczniów

Uwaga!

Na podstawie porozumienia Wójta Gminy Liszki z ZIKIT, uczniowie szkół podstawowych,
w okresie od 1 września do 30 czerwca – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Liszki, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej, mogą bezpłatnie jeździć komunikacją MPK na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
(Uwaga dla SP Morawica- z dniem 1 września zmienia się adres szkoły).
Rodzice, którzy zakupili już bilety na w/w okres mogą starać się o zwrot kosztów w MPK.

Finansowanie dojazdu dzieci z OP odbywa się bez zmian.

Sie 11

Otwarcie nowej szkoły

Ogłoszenie 1

W związku z uroczystym otwarciem nowej szkoły w Morawicy w dniu 3 września 2018 r.
Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów o pomoc i włączenie się w organizację uroczystości. Wszystkich chętnych prosimy o przybycie do budynku nowej szkoły w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w celu ustalenia zakresu prac.

Ogłoszenie 2

Dyrektor szkoły informuje, że odbiór szkolnych krawatów do stroju galowego odbywać się będzie
w dniach:
20 sierpnia (poniedziałek) w godz. 17.00-18.00

24 sierpnia (piątek) w godz. 8.00-14.00

30 sierpnia (czwartek) w godz. 8.00-14.00

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 12 285 60 50.

Cze 27

Piknik

17 czerwca 2018 roku w ogrodzie przy Szkole Podstawowej w Morawicy odbył się kolejny Piknik. Rodzinny. Było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż po raz ostatni zaprosiliśmy gości do starego budynku. W przyszłym roku spotkamy się już w ogrodzie przy nowej szkole.
Piknik rozpoczął się o godzinie 14. Pan Dyrektor powitał wszystkich gości, a szczególnie pana wójta Pawła Misia, pana Przewodniczącego Rady Gminy Liszki  Zbigniewa Kaczora, byłe panie dyrektor: Janinę Grelę i Genowefę Burmistrz oraz panią sołtys Morawicy Marię Frankowską. W imieniu całej szkoły podziękował również wszystkim sponsorom za okazane wsparcie oraz rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za pracę włożoną w przygotowanie corocznego Pikniku Rodzinnego.
Następnie zaproszono wszystkich zgromadzonych na występy. Uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności i umiejętności: przedszkolaki zatańczyły  „Swing w uliczce”, dziewczynki ze starszej grupy przedszkolnej taniec „Bolywood”.
Uczniowie klasy IV w pięknych strojach odtańczyli kowbojski taniec „Cucaracha”. Zespół muzyczny przy akompaniamencie instrumentów i pod kierunkiem p. J. Zieliny wykonał kilka piosenek: Wolność, Idealnie, Vaiana. Następnie dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych zaprezentowały taniec hip-hop. Nasi uczniowie, którzy tak chętnie zapisują się do szkół tanecznych, wykonali taniec towarzyski.
Na uczestników festynu czekało także wiele atrakcji, takich jak dmuchane zamki, oglądanie wozu strażackiego. Ciekawym miejscem zabaw dla młodszych dzieci w czasie pikniku był kącik z malowaniem twarzy oraz możliwość wykonania rysunków na specjalnie zawieszonych tablicach. Na łakomczuchów czekały przekąski w kawiarence: wyśmienite ciasta, galaretki, kawa i herbata.  Dla ochłody każdy mógł zjeść pyszne lody, a na naprawdę wielkich głodomorów czekał żurek, bigos, hot-dogi czy kiełbaski z grilla. Były też atrakcje dla ducha: ciekawe i tanie książki w antykwariacie oraz występy małych artystów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się krzewy i rośliny ozdobne. Wszyscy bawili się doskonale, nawet pogoda okazała się dla nas łaskawa, gdyż w czasie pikniku wiał chłodny wiatr, a słońce dawało wytchnienie, chowając się za chmury
Ofiarowane pieniążki zostaną przeznaczone na wyposażenie nowego placu zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego.
Ze smutkiem, ale i z radością żegnamy nasze trzy budynki szkolne i park ze wspaniałymi klonami. Mamy nadzieję, że obok nowej szkoły posadzimy też drzewa, by nasza tradycja została zachowana. Następny Piknik Rodzinny w nowej szkole!! Już zapraszamy. /A. Sobol/

Cze 22

Konkurs „Jeden z dziesięciu”

JEDEN Z DIESIĘCIU

W czwartek  14 czerwca 2018 roku po raz kolejny odbyła się edycja konkursu „Jeden z dziesięciu”. Tym razem była wyjątkowa. Wspólnie z panią Anną Sobol  zorganizowałyśmy konkurs matematyczno- polonistyczny.  Uczniowie z klas 4-6 odpowiadali na pytania dotyczące teoretycznej wiedzy matematycznej oraz  wiadomości z książki Opowieści z Narnii Lew, Czarownica i stara szafa.
Po zaciętej rywalizacji najbardziej wytrwałe okazały się dziewczyny. I tak oto:
I miejsce zdobyła Martina Mitana,
II miejsce Natalia Rosa,
III  miejsce uzyskała Zuzanna Bąk. Wszystkim serdecznie gratulujemy. /Anna Sobol, Joanna Siara/

Cze 22

Wręczenie nagród w III Gminnym Konkursie na Komiks

20 czerwca 2018 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w III Gminnym Konkursie na Komiks.
Po przywitaniu przez pana Dyrektora gości, opiekunów, laureatów oraz  wszystkich zgromadzonych, klasa III pod opieką p. Edyty Hojny wystawiła adaptację baśni pt. Kopciuszek. Uczniowie w ciekawy sposób z wykorzystaniem barwnych rekwizytów i dekoracji przedstawili losy pracowitej dziewczynki, która została księżniczką.
Następnie zostały  wręczone nagrody:
I miejsce: Magdalena Chyla,
II miejsce: Magdalena Czepiel,
III miejsce ex aequo: Kamil Lewandowski oraz Kornelia Nowak,

Wyróżnienia:

Rafał Cupał, 
Otylia Kuciel,
Martina Mitana, 
Kamila Niedziołka,
Julia Lalik
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok. /A. Sobol/

Cze 13

Młodzi listy piszą

Od początku roku szkolnego uczniowie klasy IV uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Młodzi listy piszą”. W ramach tego projektu korespondują z kolegami z klasy IV b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie.  W ciągu ostatnich miesięcy dzieci poprzez wymianę listów nawiązały i pogłębiły znajomości z nowymi kolegami, kształciły umiejętność redagowania  listów i utrwalały znajomość pisowni. Przede wszystkim jednak poznały smak „staromodnego” czekania na kolejną przesyłkę, odczuły przyjemność wysyłania listów i radość z ich otrzymywania. Mimo że czas projektu dobiega końca, wielu uczniów postanowiło nadal utrzymywać korespondencyjne znajomości. /Z. Kapusta/

 

Cze 12

Gra terenowa – Kraków Airport

W niedzielę 10 czerwca, w Porcie Lotniczym w Balicach odbyła się gra terenowa z okazji 100-lecia Lotnictwa Polskiego. W grze brały udział drużyny ze szkół gminy Liszki i Zabierzów.
Naszą szkołę reprezentowali Jakub Kaczor, Jakub Lalik i Jakub Skorupka, którzy mogli liczyć na mocne wsparcie ze strony swoich kibiców. Co prawda drużyna kibiców nie była liczna, ale bardzo oddana. Naszym kolegom kibicowali Julia Kaczor z rodzicami, Julia Lalik oraz Kacper Robótka z rodzicami. Nasi koledzy musieli wykazać się wiedzą na temat historii, budowy i funkcjonowania portu lotniczego. Poradzili sobie znakomicie. Natomiast po zakończonej grze, wraz ze swoimi kibicami wzięli jeszcze udział w konkursie na samolot przyszłości i strój dla stewardessy. Ich samolot zaprojektowany przez Kubę Lalika, a wykonany zespołowo oraz wspaniały strój stewardessy wykonany z pomocą mam
i pięknie zaprezentowany przez Julię Lalik zajął drugie miejsce . Zabawa była świetna. Zarówno drużyny, jak i kibice otrzymali wiele upominków. Była również aukcja starych tablic informacyjnych, można było też zapoznać się z pracą różnych służb dbających o bezpieczeństwo Portu Lotniczego. Podczas spotkania, każdy mógł wykonać rysunek z przesłaniem dla potomnych, który wraz z fotografią zrobioną na zakończenie spotkania, został zapakowany do kapsuły czasu i zakopany na terenie lotniska. Nie zabrakło poczęstunku, a żar lejący się z nieba rekompensowały lody, które można było jeść do woli!!! /Jakub Lalik/

Cze 11

Gala konkursu „Krakus”

Nasz uczeń wyróżniony w konkursie „Krakus”

25 maja br. na Wawelu odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród dla laureatów VI edycji wojewódzkiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus”. W tym konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie Kacper Robótka z klasy V i Jakub Skorupka z klasy VI. Gratulujemy Kubie wyróżnienia II stopnia, a obu naszym finalistom wspaniałego przygotowania i ogromnej wiedzy. /Kacper Robótka/

Cze 09

Trójbój lekkoatletyczny

W dniu 28 maja 2018 roku nasi uczniowie wzięli udział w gminnych zawodach w trójboju lekkoatletycznym (skok w dal, bieg na 60 metrów i rzut piłeczką tenisowa) w SP w Jeziorzanach.
Szkołę reprezentowali:
Klasa IV: Adrianna Mitana, Martyna Nowak, Wiktoria Puchała, Damian Irlik, Kacper Madyda.
Klasa V: Jakub Bobak, Julia Kaczor, Natalia Rosa, Kacper Robótka.
Klasa VI: Marcin Baster, Wojciech Herjan, Martina Mitana, Marta Korczyńska.
Klasa VII: Oliwia Bator, Wiktoria Bator, Jakub Kaczor, Maciej Kromka, Julia Lalik.

Zawody odbywały się w upalny dzień i naprawdę wielkie słowa uznania dla wszystkich uczestników za ogromne serce i zaangażowanie. Rywalizacja była bardzo zacięta we wszystkich klasach, ale najbardziej zacięta była w klasie VI chłopców. Wojciech Herjan zajął drugie miejsce, a Marcin Baster trzecie, Wojtka od zwycięzcy dzieliły tylko 2 punkty w sumie trzech dyscyplin!
Wśród chłopców klas IV Damian Irlik zajął 5 miejsce, gdzie było najwięcej uczestników. Przez cały turniej była świetna zabawa i to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Te zawody będą jeszcze bardziej procentować w przyszłości, głowy do góry młodzi sportowcy jestem
z Was bardzo dumny, tak trzymać!!! /S. Steczko/