Informacja o pracy oddziałów przedszkolnych

Na podstawie informacji uzyskanej od rodziców dzieci uczęszczających do OP, zawiadamiamy, że zajęcia w pierwszym tygodniu ferii szkolnych nie odbywają się. 
Od 19 lutego 2018 r. zajęcia odbywają się zgodnie z rocznym harmonogramem pracy OP.

Comments are closed.