Jubileusz szkoły

W 2015 roku przypada okrągła, 200-letnia rocznica powstania Szkoły Podstawowej w Morawicy. W kontekście planów rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego, jubileusz nabiera szerszego, historiozoficznego wręcz kontekstu, bowiem można na własne oczy dostrzec, że historia zatacza krąg.
Z tej okazji 18. października miała miejsce uroczystość, która rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Morawica ks. Władysława Palmowskiego. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do sali „Pod Aniołami”, gdzie odbyła część artystyczna. Obchody uświetnili m.in. wójt gminy Liszki pan Paweł Miś, siostra prowincjalna M. Alina Płoszczyca wraz z siostrami Zarządu Prowincjalnego, przewodniczący rady gminy Liszki pan Zbigniew Kaczor,  przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty pan Artur Pasek, licznie przybyli dyrektorzy szkół w gminie Liszki, przedstawicielka rodziny patrona szkoły kpt. pil. Mieczysława Medweckiego pani Ewa Tarkowska, a także pani Janina Grela, pani Stanisława Zduniewicz, pani Genowefa Burmistrz, które w latach od 1974 do 2014 pełniły funkcje dyrektorów naszej szkoły.
Część artystyczna rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły przez uczniów klas I. Następnie Pani Bogusława Krawiec przedstawiła losy oświaty na terenie wsi Morawica oraz przybliżyła wszystkim postać Patrona szkoły kpt. pil. Mieczysława Medweckiego. Program artystyczny przeplatany był wystąpieniami zaproszonych gości. Wójt gminy Liszki pan Paweł Miś na ręce pana dyrektora Zbigniewa Pawłowskiego ofiarował szkole fundusze na zakup sprzętu multimedialnego, w który wyposażona zostanie jedna z pracowni.
Pani Janina Grela, zabierając głos, przedstawiła sytuację szkoły począwszy od roku 1974 do 2001, kiedy to pełniła funkcję dyrektora. Podkreśliła jej rozwój, związany z sukcesami uczniów, którzy zajmowali najwyższe miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych, a także z poprawą warunków bytowych i lokalowych szkoły. Pani dyrektor Genowefa Burmistrz i pani dyrektor Stanisława Zduniewicz przedstawiły zmiany, jakim podlegała nasza placówka w latach 2001-2014. Część artystyczną prowadził pan Jakub Puc a zakończył ją występ chóru szkolnego pod kierownictwem i akompaniamentem pani Sylwii Warchockiej. Uroczystość obchodów 200-lecia naszej szkoły uświetniło wręczenie dyplomów „Przyjaciel Szkoły”, które otrzymali m. in.: wójt gminy Liszki pan Paweł Miś, proboszcz parafii Morawica ks. Władysław Palmowski, pani dyrektor Janina Grela, pani dyrektor Stanisława Zduniewicz, pani dyrektor Genowefa Burmistrz oraz radni i sołtysi wsi Morawica i Chrosna, darczyńcy szkoły oraz Kraków – Airport. Nasza szkoła na ręce pana dyrektora Zbigniewa Pawłowskiego otrzymała
Medal 20–lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, który został wręczony przez ppłk. pil. inż. Szczepana Kurpisza. Po zakończeniu głównej części obchodów zaproszeni goście uświetnili uroczystość poprzez wpis do Pamiątkowej Kroniki Szkoły. Mieszkańcy i uczniowie mogli obejrzeć zgromadzone w liczbie około 150 dużych fotografii, przedstawiających życie szkoły i jej uczniów na przestrzeni wielu lat. Niewątpliwą radość odwiedzającym sprawiło odnalezienie siebie, dawnych kolegów i nauczycieli uwiecznionych na zdjęciach. Galeria cieszyła się dużym zainteresowaniem, ostatni zwiedzający opuścili ją o godzinie 17.00.

Comments are closed.