Maj 25

Śladami historii naszego regionu

Dnia 21 V 2015 r. uczniowie naszej szkoły (zarówno młodsi, jak i starsi) uczestniczyli w interesującej lekcji historii. Proboszcz parafii w Morawicy Wł. Palmowski, umożliwił nam zwiedzanie przykościelnej plebanii, która była zbudowana na miejscu dawnego zamczyska rodu Toporczyków, założycieli naszej wsi. Grube mury, małe okienka, pięknie zdobione ściany oraz sklepienie Sali Gościnnej, wprawiły nas w prawdziwe zdumienie. Pamiętają one czasy dawnej świetności, kiedy to, w okresie panowania dynastii Jagiellonów, zatrzymały się w drodze na Wawel przyszłe królowe- Barbara Zapolya oraz Bona Sforza. Jednak największą atrakcją była dla wszystkich możliwość wejścia do dawnych lochów, które znajdowały się w podziemiach zamku. Ciemne, wąskie, długie i kręte korytarze, niskie stropy i sklepienia, przywoływały na myśl wszelkie wyobrażenia rodem z horrorów, mrożące krew w żyłach opowieści o duchach, wiedźmach, czarnoksiężnikach, uwięzionych rycerzach. Tędy to, prawdopodobnie wiodła droga ostatniej ucieczki z zamku, w razie zagrożenia, prowadząc zbiegów aż do skały Krzywy Sąd. Niestety, od wielu lat te miejsca świetności naszego regionu popadają w ruinę, z roku na rok ulegając coraz większemu zniszczeniu. Wrażenia z tej krótkiej, ale bardzo ciekawej wycieczki na długo zostaną w naszej pamięci, a trwalszą pozostałością będą- zapis w Kronice Szkoły, gazetce „Wieści spod klonów”, zdjęcia oraz działania plastyczne w postaci rysunków i makiet dawnego zamku. Te zaś będą częścią naszych przygotowań do Jubileuszu 200-lecia powstania naszej szkoły. Warto poznawać historię swojej „małej ojczyzny”, zwłaszcza kiedy jej ślady są na wyciągnięcie ręki.

Ewa Drabek

Sty 11

Patron szkoły

168px-Mieczyslawmedwecki kapitan pilot Mieczysław Medwecki  – urodził się 07.06.1905 roku (niektóre źródła podają 1904 r.) we wsi Pasieczna. Był synem Antoniego i Marii z Baranów. W czasie I Wojny Światowej wstąpił do tzw. Jazdy Jaworskiej. (Medwecki_patron)

 

Sty 11

Morawica

Zarys dziejów

MORAWICAMorawica należy do najstarszych osad w okolicach Krakowa. W średniowieczu była siedzibą rycersko- możnowładczego rodu Toporczyków, a potem Tęczyńskich herbu Topór. Na morawickim wzgórzu, w miejscu gdzie znajduje się obecnie zespół budowli kościelnych, Toporczykowie zbudowali w XII wieku drewniane dworzyszcze obronne i od tego czasu, aż do pierwszej połowy XIV wieku – gdy Jędrzej, syn Nawoja, przeniósł swą siedzibę z Morawicy do zamku ,,Tęczyn” i jego potomkowie przybrali nazwisko Tęczyńskich – Morawica była gniazdem rodowym Toporczyków. Trzysta lat później ich potomkowie Tęczyńscy, wznieśli tu potężnych rozmiarów murowany zamek. Na przestrzeni wieków wieś należała do wielkich możnowładczych i arystokratycznych rodów. Z najstarszego rodu Toporczyków w niedługim czasie wywiodło się wiele bocznych linii, które przybrały nazwiska od miejscowości, gdzie mieli siedziby np.: Aleksandrowice – Aleksandrowscy, Balice – Baliccy, Tęczyn – Tęczyńscy i wiele innych. W późniejszych wiekach, aż do 1939 roku Morawica należała już do kolejnych ,,panów na Tęczynie”, rodów: Opalińskich, Sieniawskich, Czartoryskich i Potockich. W 1666 roku Izabella Opalińska, córka Jana Magnusa, ostatniego z Tęczyńskich, podarowała zamek morawickiej parafii. Wówczas południowa jego część została przebudowana na plebanię, natomiast północne skrzydło zamczyska rozebrano i na jego fundamentach, w latach 1743-8, zbudowano kościół i przykościelną dzwonnicę. Kościół parafialny św. Bartłomieja w Morawicy został wzniesiony z fundacji Augusta Aleksandra Czartoryskiego i jego żony Zofii z Sieniawskich. Twórcą kościoła był włoski architekt Franciszek Placidi. Kroniki historyczne odnotowały, że w morawickim zamku dwukrotnie gościły królowe zmierzające na Wawel: Barbara Zapolya – 5 lutego 1512 roku oraz Bona Sforza d’Aragona – 15 kwietnia 1518 roku. MORAWICA1W Morawicy odbyły się ceremonie powitalna ich przez poselstwo królewskie w imieniu Króla Zygmunta I. W czasach nam współczesnych w Morawicy wielokrotnie gościł, będąc biskupem, a potem kardynałem, nasz wielki rodak Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II. W 1977 roku odwiedził Morawicę dwukrotnie: na przełomie kwietnia i maja przebywał z wizytą kanoniczną w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania i odwiedził chorych, a także spotkał się z młodzieżą szkolną Aleksandrowic, Balic, Brzoskwini, Burowa, Cholerzyna, Chrosnej, Kleszczowa, Szczyglic, Mnikowa i Morawicy. 24 sierpnia przybył ponownie i dokonał konsekracji ołtarza soborowego.
Ojciec Święty w czasie swoich pielgrzymek do Polski (począwszy od pierwszej w 1979 roku), wielokrotnie przybywał na balicką ziemię. Z lotniska w Balicach, położonego wówczas na terenie morawickiej parafii (16 stycznia 2005 roku została utworzona Parafia w Balicach) witał i żegnał swoich rodaków. Przed kościołem w Morawicy znajduje się szczególna pamiątka związana z Ojcem Świętym – popiersie Jana Pawła II wykonane przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Korpaka z Morawicy. Przez miejscowości należące do morawickiej parafii przebiega szlak turystyczny Fundacji Szlaki Papieskie.

Tekst: Maria Kwaśnik

Sty 11

Kontakt

Email: spmorawica@wp.pl

tel/fax:
12-285-60-50 sekretariat (budynek 1)
12-285-64-72 (budynek 2)
12-285-51-30 (pałac – oddział przedszkolny)

Adres: Morawica 1
32-084 Morawica
gmina Liszki, powiat krakowski, woj. małopolskie

Sekretarz szkoły Wioletta Mazur
Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 8.00 – 15.00

W związku z częstymi awariami linii telefonicznej nr kontaktowy: 604141716

Sty 11

O nas

header_bkgSzkoła mieści się w trzech budynkach. Budynki szkolne są sukcesywnie modernizowane, wyposażane i remontowane dzięki owocnej współpracy z organem prowadzącym, zaangażowaniu Dyrektora, pracowników szkoły oraz rodziców. W szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli oraz 5 – pracowników administracji i obsługi.Biblioteka Szkolna dysponuje księgozbiorem ok. 4 tys. woluminów. W odrębnej części biblioteki znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, działające w godzinach pracy biblioteki. Najmłodsze dzieci uczą się w oddziale przedszkolnym. Aby utrwalać wiedzę i pamięć o bohaterze, obchodzony jest Dzień Patrona połączony ze Świętem Szkoły. Uczniowie sprawują opiekę nad grobem bohaterskiego lotnika na miejscowym cmentarzu. Szkoła współpracuje z Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz VIII Bazą Lotnictwa Wojskowego w Balicach. W Izbie Pamięci, powstałej dzięki pomocy i życzliwości mieszkańców, gromadzone są przedmioty związane z życiem dawnej wsi podkrakowskiej. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do nowych technologii. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną – dwie pracownie komputerowe, salę multimedialną z tablicą interaktywną wraz z oprogramowaniem. Bogato wyposażona biblioteka połączona jest z Interaktywnym Centrum Informacji Multimedialnej, z którego uczniowie korzystają również po lekcjach. Wszystko to pozwala na wdrażanie wysokich standardów nauczania i rozwój kreatywności. W szkole realizowane są atrakcyjne projekty i akcje, których celem jest wzbogacenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Są to np.: Dzień Europejski, Matematyka innego wymiaru, Cała Polska czyta dzieciom, Ratujemy i uczymy ratować, Owoce w szkole, Radosny uśmiech- radosna przyszłość i wiele innych. Dumą szkoły jest chór, którego sukcesy wykraczają poza granice naszej Gminy.Zainteresowania sportowe realizowane są nie tylko poprzez udział w zajęciach szkolnego SKS-u, ale też bezpłatną naukę pływania na basenie w Piekarach. W ramach uczestnictwa w kulturze organizowane są wyjazdy do teatru, kina, muzeów. Współpracujemy z Filharmonią Krakowską, czego przykładem jest cykl koncertów muzycznych. Jednym z priorytetów pracy szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Oprócz lekcji wychowawczych poświęconych tej ważnej sprawie organizowane są spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej. Szkoła posiada pięknie wyposażoną świetlicę, która dostosowała swój czas pracy do potrzeb pracujących rodziców. Uczniowie spędzają w niej czas na zabawie, ale zyskują też pomoc w nauce. W stołówce mogą zjeść obiad z cateringu, a podczas przerwy odpocząć w sali rekreacyjnej. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami. Najważniejszym partnerem jest Kraków Airport, który objął nas patronatem i w ramach programu ,,Wspieramy Sąsiadów” sfinansował wiele przedsięwzięć (tablica interaktywna, pracownia komputerowa, wyposażenie świetlicy i in.). Wspierają nas też: Rada Gminy, Rada Sołecka, Stowarzyszenia ,,Horyzont” i ,,Małopolska Morawica” czy Parafia św. Bartłomieja, która udostępniła nam dodatkową salę gimnastyczną. W ramach integracji z lokalnym środowiskiem organizowane są jasełka, koncerty kolęd, pieśni patriotycznych, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, festyn szkolny. Solidarne działania organizatorów i współpraca środowiska przyczyniają się do systematycznej poprawy warunków pracy oraz budują miłą i życzliwą atmosferę. Wdrażanie pozytywnych wzorców postępowania odbywa się w naszej szkole m.in. poprzez włączanie uczniów w akcje charytatywne organizowane przez prężnie działający Samorząd Uczniowski. Świadectwem różnorodnej i bogatej działalności szkoły oraz cenną pamiątką dla następnych pokoleń jest prowadzona od wielu lat ,,Kronika Szkoły”. Pragnieniem wszystkich jest jak najszybciej wybudować nowy gmach szkoły, godny XXI wieku.