„Klub Bezpiecznego Puchatka”

W roku 2014/2015 klasa I przystąpiła do programu edukacyjnego KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dzieci otrzymały książeczki z grami i zabawami, dzięki którym mogły utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Po przeprowadzeniu zajęć oraz po udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Comments are closed.