„Mały Mistrz”

logo_mm

Dnia 27 maja uczniowie klas młodszych mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych zajęciach z WF-u. Wydarzenie było częścią programu „Mały Mistrz” i miało na celu uatrakcyjnić zajęcia. Naszą Szkołę odwiedziła Pani Sylwia Rożek – była zawodniczka klubów polskich a także angielskich. Pani Sylwia może pochwalić się wieloma sukcesami. Obecnie jest trenerem propagującym tę dyscyplinę sportową.  Uczniowie wysłuchali ciekawych historii z kariery zawodniczej Pani Sylwii, zobaczyli część imponującej kolekcji medali, trofeów. Dzieci z klasy I, które miały akurat zajęcia wychowania fizycznego wzięły udział w pokazowych zajęciach ruchowych poprowadzonych przez naszego Gościa. Było widać duże zaciekawienie tą dyscyplina sportu ze strony naszych uczniów. Wielu z nich wyraziło chęć uczestnictwa w dodatkowych treningach od przyszłego roku szkolnego, które tak ja w mijającym roku szkolnym będą prowadzone właśnie przez Panią Sylwię.


W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu „Mały Mistrz”. Jest to program kierowany do dzieci klas I-III a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. W środę, 3 grudnia uczniowie klasy I zdobywali sprawność z zakresu: gimnastyk – tancerz. Zaliczenie było poparte wielokrotnymi próbami podczas zajęć wychowania fizycznego w obecność nauczyciela wspomagającego. Wszyscy obecni w tym dniu uczniowie wykazali się wielkimi umiejętnościami i zdobyli odznakę.

mistrz mistrz1

Comments are closed.