O NAS

Szkoła mieści się w trzech budynkach. Budynki szkolne są sukcesywnie modernizowane, wyposażane i remontowane dzięki owocnej współpracy z organem prowadzącym, zaangażowaniu Dyrektora, pracowników szkoły oraz rodziców. W szkole logoozatrudnionych jest 14 nauczycieli oraz 5 – pracowników administracji i obsługi.Biblioteka Szkolna dysponuje księgozbiorem ok. 4 tys. woluminów. W odrębnej części biblioteki znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, działające w godzinach pracy biblioteki. Najmłodsze dzieci uczą się w oddziale przedszkolnym. Aby utrwalać wiedzę i pamięć o bohaterze, obchodzony jest Dzień Patrona połączony ze Świętem Szkoły. Uczniowie sprawują opiekę nad grobem bohaterskiego lotnika na miejscowym cmentarzu. Szkoła współpracuje z Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz VIII Bazą Lotnictwa Wojskowego w Balicach. W Izbie Pamięci, powstałej dzięki pomocy i życzliwości mieszkańców, gromadzone są przedmioty związane z życiem dawnej wsi podkrakowskiej. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do nowych technologii. Posiada nowoczesną bazę dydaktyczną – dwie pracownie komputerowe, salę multimedialną z tablicą interaktywną wraz z oprogramowaniem. Bogato wyposażona biblioteka połączona jest z Interaktywnym Centrum Informacji Multimedialnej, z którego uczniowie korzystają również po lekcjach. Wszystko to pozwala na wdrażanie wysokich standardów nauczania i rozwój kreatywności. W szkole realizowane są atrakcyjne projekty i akcje, których celem jest wzbogacenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Są to np.: Dzień Europejski, Matematyka innego wymiaru, Cała Polska czyta dzieciom, Ratujemy i uczymy ratować, Owoce w szkole, Radosny uśmiech- radosna przyszłość i wiele innych. Dumą szkoły jest chór, którego sukcesy wykraczają poza granice naszej Gminy.Zainteresowania sportowe realizowane są nie tylko poprzez udział w zajęciach szkolnego SKS-u, ale też bezpłatną naukę pływania na basenie w Piekarach. W ramach uczestnictwa w kulturze organizowane są wyjazdy do teatru, kina, muzeów. Współpracujemy z Filharmonią Krakowską, czego przykładem jest cykl koncertów muzycznych. Jednym z priorytetów pracy szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Oprócz lekcji wychowawczych poświęconych tej ważnej sprawie organizowane są spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej. Szkoła posiada pięknie wyposażoną świetlicę, która dostosowała swój czas pracy do potrzeb pracujących rodziców. Uczniowie spędzają w niej czas na zabawie, ale zyskują też pomoc w nauce. W stołówce mogą zjeść obiad z cateringu, a podczas przerwy odpocząć w sali rekreacyjnej. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami. Najważniejszym partnerem jest Kraków Airport, który objął nas patronatem i w ramach programu ,,Wspieramy Sąsiadów” sfinansował wiele przedsięwzięć (tablica interaktywna, pracownia komputerowa, wyposażenie świetlicy i in.). Wspierają nas też: Rada Gminy, Rada Sołecka, Stowarzyszenia ,,Horyzont” i ,,Małopolska Morawica” czy Parafia św. Bartłomieja, która udostępniła nam dodatkową salę gimnastyczną. W ramach integracji z lokalnym środowiskiem organizowane są jasełka, koncerty kolęd, pieśni patriotycznych, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, festyn szkolny. Solidarne działania organizatorów i współpraca środowiska przyczyniają się do systematycznej poprawy warunków pracy oraz budują miłą i życzliwą atmosferę. Wdrażanie pozytywnych wzorców postępowania odbywa się w naszej szkole m.in. poprzez włączanie uczniów w akcje charytatywne organizowane przez prężnie działający Samorząd Uczniowski. Świadectwem różnorodnej i bogatej działalności szkoły oraz cenną pamiątką dla następnych pokoleń jest prowadzona od wielu lat ,,Kronika Szkoły”. Pragnieniem wszystkich jest jak najszybciej wybudować nowy gmach szkoły, godny XXI wieku.