200 LAT SZKOŁY

 NASZA SZKOŁA MA 200 LAT
1815 – 2015

W 2015 roku przypada okrągła, 200-letnia rocznica powstania Szkoły Podstawowej w Morawicy.
W kontekście planów rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego, jubileusz nabiera szerszego, historiozoficznego wręcz kontekstu, bowiem można na własne oczy dostrzec, że historia zatacza krąg.
Z tej okazji 18. października miała miejsce uroczystość, która rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Morawica ks. Władysława Palmowskiego. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do sali „Pod Aniołami”, gdzie odbyła część artystyczna. Obchody uświetnili m.in. wójt gminy Liszki pan Paweł Miś, siostra prowincjalna M. Alina Płoszczyca wraz z siostrami Zarządu Prowincjalnego, przewodniczący rady gminy Liszki pan Zbigniew Kaczor,  przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty pan Artur Pasek, licznie przybyli dyrektorzy szkół w gminie Liszki, przedstawicielka rodziny patrona szkoły kpt. pil. Mieczysława Medweckiego pani Ewa Tarkowska, a także pani Janina Grela, pani Stanisława Zduniewicz, pani Genowefa Burmistrz, które w latach od 1974 do 2014 pełniły funkcje dyrektorów naszej szkoły.
Część artystyczna rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły przez uczniów klas I. Następnie Pani Bogusława Krawiec przedstawiła losy oświaty na terenie wsi Morawica oraz przybliżyła wszystkim postać Patrona szkoły kpt. pil. Mieczysława Medweckiego. Program artystyczny przeplatany był wystąpieniami zaproszonych gości. Wójt gminy Liszki pan Paweł Miś na ręce pana dyrektora Zbigniewa Pawłowskiego ofiarował szkole fundusze na zakup sprzętu multimedialnego, w który wyposażona zostanie jedna z pracowni.
Pani Janina Grela, zabierając głos, przedstawiła sytuację szkoły począwszy od roku 1974 do 2001, kiedy to pełniła funkcję dyrektora. Podkreśliła jej rozwój, związany z sukcesami uczniów, którzy zajmowali najwyższe miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych, a także z poprawą warunków bytowych i lokalowych szkoły. Pani dyrektor Genowefa Burmistrz i pani dyrektor Stanisława Zduniewicz przedstawiły zmiany, jakim podlegała nasza placówka w latach 2001-2014.
Część artystyczną prowadził pan Jakub Puc a zakończył ją występ chóru szkolnego pod kierownictwem i akompaniamentem pani Sylwii Warchockiej. Uroczystość obchodów 200-lecia naszej szkoły uświetniło wręczenie dyplomów „Przyjaciel Szkoły”, które otrzymali m. in.: wójt gminy Liszki pan Paweł Miś, proboszcz parafii Morawica ks. Władysław Palmowski, pani dyrektor Janina Grela, pani dyrektor Stanisława Zduniewicz, pani dyrektor Genowefa Burmistrz oraz radni i sołtysi wsi Morawica i Chrosna, darczyńcy szkoły oraz Kraków – Airport.
Nasza szkoła na ręce pana dyrektora Zbigniewa Pawłowskiego otrzymała Medal 20–lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, który został wręczony przez ppłk. pil. inż. Szczepana Kurpisza.
Po zakończeniu głównej części obchodów zaproszeni goście uświetnili uroczystość poprzez wpis do Pamiątkowej Kroniki Szkoły. Mieszkańcy i uczniowie mogli obejrzeć zgromadzone w liczbie około 150 dużych fotografii, przedstawiających życie szkoły i jej uczniów na przestrzeni wielu lat. Niewątpliwą radość odwiedzającym sprawiło odnalezienie siebie, dawnych kolegów i nauczycieli uwiecznionych na zdjęciach. Galeria cieszyła się dużym zainteresowaniem, ostatni zwiedzający opuścili ją o godzinie 17.00.


Bliskie spotkania z historią.

W ostatnich tygodniach maja uczniowie naszej szkoły sprawdzali swoją wiedzę historyczną w konkursach. Z okazji roku Jana Długosza odbył się turniej wiedzy o słynnym kronikarzu państwa polskiego. Spośród 22. uczestników najwyższe laury zdobyli:
I miejsce-Jakub Kącik kl. V, II miejsce-Joanna Tekieli-kl. V, III miejsce-Jakub Lalik, kl. IV oraz Wiktoria Marchewka , kl. V. Jak widać uczniowie klasy V wykazali się największą wiedzą w tych zmaganiach. W związku z jubileuszem 200-lecia powstania naszej szkoły odbyła się rywalizacja zespołów klasowych w konkursie – „Czy znasz historię swojej szkoły?”. Uczestnicy, pracując w 4-osobowych grupach, musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat przeszłości naszej placówki, jej założycielki, wizerunków na starych fotografiach oraz historii regionu. Na zwycięskim podium stanął zespół klasy VI w składzie-Joanna Białowąs, Oliwia Kuźma, Gabriela Puchała, Oliwia Szostek, następne miejsca zajęły grupy klas V-Klaudia Nowak, Aleksandra Rzewuska, Joanna Tekieli, Emilia Wyderka i IV-Karolina Grzegórzkiewicz, Jakub Lalik, Julia Lalik, Samanta Węgrzyn. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy! /E. Drabek/


 Śladami historii naszego regionu.

Dnia 21 V 2015 r. uczniowie naszej szkoły (zarówno młodsi, jak i starsi) uczestniczyli w interesującej lekcji historii. Proboszcz parafii w Morawicy Wł. Palmowski, umożliwił nam zwiedzanie przykościelnej plebanii, która była zbudowana na miejscu dawnego zamczyska rodu Toporczyków, założycieli naszej wsi. Grube mury, małe okienka, pięknie zdobione ściany oraz sklepienie Sali Gościnnej, wprawiły nas w prawdziwe zdumienie. Pamiętają one czasy dawnej świetności, kiedy to, w okresie panowania dynastii Jagiellonów, zatrzymały się w drodze na Wawel przyszłe królowe- Barbara Zapolya oraz Bona Sforza. Jednak największą atrakcją była dla wszystkich możliwość wejścia do dawnych lochów, które znajdowały się w podziemiach zamku. Ciemne, wąskie, długie i kręte korytarze, niskie stropy i sklepienia, przywoływały na myśl wszelkie wyobrażenia rodem z horrorów, mrożące krew w żyłach opowieści o duchach, wiedźmach, czarnoksiężnikach, uwięzionych rycerzach. Tędy to, prawdopodobnie wiodła droga ostatniej ucieczki z zamku, w razie zagrożenia, prowadząc zbiegów aż do skały Krzywy Sąd. Niestety, od wielu lat te miejsca świetności naszego regionu popadają w ruinę, z roku na rok ulegając coraz większemu zniszczeniu. Wrażenia z tej krótkiej, ale bardzo ciekawej wycieczki na długo zostaną w naszej pamięci, a trwalszą pozostałością będą- zapis w Kronice Szkoły, gazetce „Wieści spod klonów”, zdjęcia oraz działania plastyczne w postaci rysunków i makiet dawnego zamku. Te zaś będą częścią naszych przygotowań do Jubileuszu 200-lecia powstania naszej szkoły. Warto poznawać historię swojej „małej ojczyzny”, zwłaszcza kiedy jej ślady są na wyciągnięcie ręki.

Ewa Drabek

 


 Wspomnienia o szkole.

W środę 20 maja uczniowie naszej szkoły spotkali się z emerytowaną nauczycielką panią Lucyną Szczygieł oraz absolwentką naszej szkoły panią Marią Frankowską. Panie ze wzruszeniem wspominały szkolne lata. Opowiadały o swoich przeżyciach, warunkach pracy i nauki w dawnej szkole. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wypowiedzi, a następnie obejrzeli przeniesione przez gości zdjęcia oraz kroniki klasowe, /D. Smardzewska/

pani Szczygieł zdjęcia kroniki_klasowe


 

HISTORIA_SZKOŁY