Poświęcenie sztandaru

Dzień 15 października 2016 roku był dniem wyjątkowym dla naszej Szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Właśnie wtedy został nadany i poświęcony sztandar Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła Władysław Palmowski. Wzięli w niej udział przedstawiciele Gminy Liszki z panem wójtem Pawłem Misiem oraz przewodniczącym rady Gminy Liszki – panem Zbigniewem Kaczorem na czele. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele: kuratorium w Krakowie, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Balic, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego, byli dyrektorzy naszej Szkoły oraz byli przedstawiciele Rady Rodziców, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy oraz nasi uczniowie i ich rodzice. Przed mszą Pani Bogusława Krawiec przedstawiła ideę sztandaru oraz jego wygląd. Uczeń klasy V Jakub Skorupka przypomniał krótką historię życia naszego Patrona a uczennice klasy VI Julia Lalik oraz Wiktoria Żmudka wyrecytowały okolicznościowe wiersze. Podczas mszy świętej poczet sztandarowy Rady Rodziców przekazał sztandar Panu Dyrektorowi, a następnie trafił on w posiadanie pocztu sztandarowego naszych uczniów. Uczniowie złożyli ślubowanie i wszyscy wspólnie odśpiewali hymn Szkoły. Po mszy świętej wszyscy zebrani gości udali się na słodki poczęstunek do sali gimnastycznej. Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Wszyscy czuliśmy dumę z uczestnictwa w tym wydarzeniu. Poniżej prezentujemy wiersz autorstwa naszej uczennicy Wiktorii Żmudki napisany na okoliczność nadania i poświęcenia sztandaru. /J. Puc/

„Sztandar szkoły”
Wreszcie nadszedł czas,
by w naszej szkole sztandar stał!
Wszyscy niezmiernie się cieszymy,
że Orła Białego i samolot Medweckiego zobaczymy!
Wiatr będzie godnie łopotał nim
i za każdym razem dodawał nam sił!

Taki sztandar o patronie nam zawsze przypomni.
Taki sztandar, że o smutkach pozwoli zapomnieć.
Taki sztandar, że na nim napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka widnieje
To my go zobaczymy pierwsi i nasi nauczyciele.

Na to wydarzenie wszyscy od dawna czekamy,
A teraz jako pierwsi go przywitamy.
Nadanie sztandaru to ważne wydarzenie,
Więc wszyscy się cieszymy niezmiernie.

Taki sztandar o patronie nam zawsze przypomni.
Taki sztandar, że o smutkach pozwoli zapomnieć.
Taki sztandar, że na nim napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nuka widnieje
To my go zobaczymy pierwsi i nasi nauczyciele.

Nasz sztandar ziemię morawicką okryje.
Nasz sztandar tutaj na wieki zostanie
I gdzie się jego drzewce wbije,
Tam poznają, że my to Morawiczanie.

Comments are closed.