Praca szkoły w czasie zimowej przerwy świątecznej

W okresie zimowej przerwy świątecznej szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, których rodzice zadeklarowali, że w tym czasie istnieje potrzeba, aby ich dzieci przebywały w szkole.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 8.00 do 12.00

Comments are closed.