Próbna ewakuacja

12 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Morawicy przeprowadzono próbną ewakuację 65 uczniów i 8 pracowników szkoły. Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów oraz pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie w czasie 2 minut 20 sekund opuścili budynek szkoły. Wychowawcy oraz pozostali nauczyciele odpowiedzialni za uczniów w chwili akcji ewakuacyjnej złożyli meldunek za liczebność oraz stan zdrowia podopiecznych kierownikowi akcji Michałowi Krzyżak nauczycielowi odpowiedzialnemu za próbną ewakuację. Po złożeniu raportu przez kierownika akcji dyrektor szkoły – pan Zbigniew Pawłowski – odwołał alarm i wszyscy uczniowie z nauczycielami wrócili do klas.

ewakuacja 1

Comments are closed.