Projekt edukacji ekologicznej Ec(h)o

Dnia 4 listopada uczniowie klasy IV i V wzięli udział w warsztatach ekologicznych w ramach projektu edukacji ekologicznej pod nazwą Ec(h)o II  environmental changes – human obligation. Celem projektu jest zaangażowanie uczniów i rodziców w świadome funkcjonowanie w środowisku.  Uczniowie klasy IV wzięli udział w zajęciach p.t. „Hałas i wibracje”, a uczniowie klasy V w zajęciach na temat „Obszary chronionej przyrody”.

Echo 2014Echo_1_2014SPRAWOZDANIE – Z ZAJĘĆ

Comments are closed.