Rekrutacja dzieci

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.
Organizacja edukacji przedszkolnej w gminie Liszki w roku szkolnym 2017/2018.

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

– oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki,

– publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną,

– niepublicznych przedszkolach.

Edukacją w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęte są dzieci  od 3 do 6-ciu lat oraz dzieci, którym został odroczony  obowiązek szkolny. Wszystkie dzieci sześcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w obwodzie szkoły której zamieszkują. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków, a datą zakończenia tego etapu, jednak data złożenia wniosku w szkole nie będzie miała żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

2.Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na zasadach ubiegania się o wolne miejsce.

rekrutacja-oddziały-przedszkolne

rekrutacja-klasy-pierwsze-szkoły-podstawowej

uchwala-rady-gminy

OŚWIADCZENIA:

O1
O2
OSWIADCZENIE_KARNA_ODP
OŚWIADCZENIE_RODZEŃSTWO

DEKLARACJE I WNIOSKI

deklaracja_o_kontynuacji_wych_przedszkolnego
uchwala-rady-gminy
rekrutacja-klasy-pierwsze-szkoly-podstawowej
WNIOSEK_PRZYJECIE_PRZEDSZKOLE

ZASADY_REKRUTACJI_KLASA_1
zgłoszenie_klasa-1
WNIOSEK_PRZYJECIE_KLASA_1

Comments are closed.