Ślubowanie pierwszaków

Dnia 16 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów, połączona z pasowaniem na ucznia. Ceremonia ta miała miejsce w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej w obecności dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Akademię rozpoczęły występy dzieci z klasy I. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. Uwieńczeniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Następnie dzieci uczestniczyły w akademii z okazji święta Edukacji Narodowej, przygotowanej przez uczniów klasy VII. Po uroczystościach pierwszaki udały się na słodki poczęstunek. Ten dzień na długo zostanie im w pamięci. /M. Cygan/

Comments are closed.