Zajęcia dodatkowe

W szkole realizowane są zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej w kl. I, II i III
 • zajęcia wyrównawcze z edukacji matematycznej w kl. I, II i III
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. V
 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w kl. IV i V
 • zajęcia komputerowe wyrównawcze w kl. V
 • zespół wyrównawczy z j. angielskiego w kl. V
 • koło matematyczne
 • koło informatyczno – przyrodnicze
 • plastyczne
 • misyjne
 • chór
 • SKS
 • zajęcia sportowe
 • koło teatralne
 • zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do sprawdzianu po klasie VI
 • zajęcia wyrównawcze z historii w kl. VI

Comments are closed.