Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

29 maja Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu klas VI, który odbył się
1 kwietnia 2015 r. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie ze wszystkimi przedmiotami egzaminacyjnymi.
Język polski napisali na 82,9% (kraj – 73%), matematykę na 80,8 % (kraj – 61%), język angielski na 94% (kraj – 78%). W rankingu szkół w całej Polsce w skali staninowej (1 – 9) uzyskaliśmy najwyższy wynik – stanin 9. To wielki sukces naszej szkoły!

JUŻ PO SPRAWDZIANIE ???????????????????????????????

Comments are closed.